Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

LUNA

 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 REZULTATE OBȚINUTE

Martie 2019

- semnarea contractului de finanțare – 11.03.2019;

- începerea implementării proiectului;

- organizarea activității în cadrul Unității de Implementare a Proiectului;

- emiterea notei de comandă pentru realizarea proiectului tehnic și a celorlalte documente (caiete de sarcini, detalii de execuție etc.);

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

 - UIP constituită; actualizarea fișelor de post ale membrilor UIP;

- 1 ședință de analiză și raportare desfășurată;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Aprilie 2019

- stabilirea procedurii de lucru la nivelul Unității de Implementare a Proiectului;

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- 1 procedură de lucru însușită de mebrii UIP;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Mai 2019

- publicarea anunțurilor referitoare la procedurile de achiziție publică;

- primirea ofertelor pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- încheierea contractului pentru achiziția serviciului de informare și publicitate; emiterea notei de comanda pentru întocmirea machetei comunicatului la începutul proiectului și a machetei paginii web a proiectului;

- reluarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de consultanță management și consultanță financiară și audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- organizarea procedurii de achiziție a serviciului de dirigenție de șantier;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- a început pregătirea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1, cerere care va fi depuusă până la finalul lunii iunie 2019;

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate;

- 1 machetă comunicat de presă transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 comunicat de presă la începutul proiectului publicat în mass-media locală (presă scrisă și on-line);

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție organizate/ reluate  (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Iunie 2019

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de consultanță de management și consultanță financiară;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului; 

- pregătirea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1;

- pregătirea primului raport de progres, aferent perioadei 11.03. 2019 – 10.06.2019;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale; transmiterea propunerii de contract către ofertantul selectat; procedura nu a fost finalizată cu încheierea unui contract;

- începerea activității de auditare pentru cheltuielile efectuate în perioada de pregătire a cererii de finanțare.

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de audit financiar;

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de consultanță de management și consultanță financiară;

- 1 machetă pagină web transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 pagina web accesibilă vizitatorilor;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 1 cerere de rambursare transmisă către ADR Sud Muntenia;

- 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;

 Iulie 2019  - reluare procedură de achiziție publică pentru asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier, fără depunere de ofertă din partea operatorilor economici;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului ;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului; 

-emiterea certificatelor de urbanism de către Primăria comunei Florești.
 - 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor asistență tehnică din partea proiectantului;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 2 certificate de urbanism emise la faza de proiect tehnic. 

August 2019

- modificarea/completarea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1 conform solicitării de clarificare nr. 1 din partea ADR Sud Muntenia;  

- începerea verificării documentației specifice PT și DTAC puse la dispoziție de către proiectant , în vederea întocmirii procesului-verbal de recepție;

- reluarea procedurii de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier, fără depunere de ofertă din partea operatorilor economici;

- realizarea primei vizite de monitorizare în teren de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia.

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 răspuns la solicitarea de clarificări și documentația completată/modificată transmisă către ADR Sud Muntenia;

- 1 adresă transmisă proiectantului referitoare la observațiile comisiei de recepție cu privire la completarea/modificarea documentelor specifice PT/DTAC;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia.

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat.

Septembrie 2019

- preluarea documentației necesare pentru depunerea solicitărilor de obținere a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire; pregătirea/completarea dosarelor; pregătirea cererilor de eliberare a avizelor;

- verificarea documentației transmise electronic de către proiectant (părți comonente ale PT/DTAC) și transmiterea observațiilor de modificare/completare;

- întocmirea raportului de progres nr. 2 și transmiterea către ofițerul de monitorizare.

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

 - 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat.

Octombrie 2019

- primirea sumelor aferente cererii de rambursare nr. 1; întocmirea unei contestații privind sumele care nu au fost rambursate de către AM POR;

- participarea la o ședință de lucru cu reprezentanții ADR Sud Muntenia pentru analizarea întârzierilor înregistrate în implementarea proiectului și întocmirea unei propuneri de actualizare a graficului Gantt;  

- verificarea unor părți ale documentației specifice proiectului tehnic, puse la dispoziție în format electronic de către proiectant; transmiterea unor observații/propuneri de verificare/modificare.

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

 - 1 contestație transmisă AM POR privind sumele nerambursate la CR 1;

- 1 propunere de actualizare a graficului de activități transmisă ADR sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat.

Noiembrie 2019

- verificarea unor părți ale documentației specifice proiectului tehnic, puse la dispoziție în format electronic de către proiectant; transmiterea unor observații/propuneri de verificare/modificare;

- întocmirea cererii de rambursare nr. 2;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 cerere de rambursare (nr. 2) transmisă ADR Sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Decemrie 2019

- proiectantul a predat, la data de 19.12.2019, documentatia aferenta PT instalatii; comisia de receptie a inceput verificarea documentelor;

- primirea integrala a sumelor aferente cererii de rambursare nr. 2;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

 - 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;
Ianuarie 2020 - proiectantul a predat, la data de 09.01.2020, documentatia aferenta PT – structura si arhitectura si DTAC; comisia de receptie a inceput verificarea documentelor;

-  a fost finalizata activitatea de verificare a documentelor puse la dispozitie de catre proiectant si a fost intocmita o adresa care cuprinde toate observatiile/completarile/solicitarile de modificare formulate de membrii comisiei de receptie;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.
- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;
- 1 adresa transmisa proiectantului cu privire la modificarea / completarea PT/DTAC.

Februarie 2019

- vizita de monitorizare nr. 2 – 25.02.2020;

- s-a realizat activitatea de verificare a documentelor puse la dispozitie de catre proiectant în data de 24.02.2020;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat.
 Martie 2020 – iulie 2020

Întocmirea documentației la faza de PT/DTAC.

Vizita de monitorizare nr. 3 – 15.07.2020;

 - 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;
 August 2020  - predarea documentației la faza PT/DTAC în integralitate de către proiectant;

- verificarea documentației de către comisia de recepție și transmiterea observațiilor;

- încheierea recepției și semnarea procesului verbal de recepție;

- depunerea documentației în vederea emiterii avizelor necesare pentru obținerea autorizaței de construire (ISU Prahova, IJP Prahova, CJ Prahova, ISC Prahova);

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.
 - documentație PT/DTAC predată, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

- 1 proces-verbal de recepție încheiat;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat. 
Septembrie 2020

- emiterea avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire de către IJP Prahova, CJ Prahova, ISC Prahova;

- completarea documentației depuse la ISU, în vederea finalizării evaluării documentației și emiterii avizului;

- emiterea avizului ISU;   

- depunerea documentației în vederea emiterii autorizațiilor de construire.

- 4 avize emise de instituțiile competente;
Octombrie 2020

- obținerea autorizațiilor de construire pentru cele 3 locuințe protejate și centrul de zi;

- pregatirea documentației tehnico-economice în vederea transmiterii pentru verificare la AMPOR.

 - 2 autorizații de construire emise.
Noiembrie 2020

- transmiterea documentației aferente PT către AMPOR, în vederea verificării și avizării; 

- primirea scrisorii de solicitare nr. 1 din partea ADR SUD Muntenia și transmiterea răspunsului către ADR Sud Muntenia;

 - 1 adresă de răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1;
Decembrie 2020

- primirea solicitării de clarificare nr. 2 și transmiterea răspunsului către ADR Sud Muntenia;

- emiterea de către ADR Sud Muntenia a informării privind finalizarea conformității proiectului tehnic aferent contractului de finanțare;

 - 1 adresă de răspuns la solicitarea de clarificări nr. 2;

- 1 notă privind conformitatea PT cu SF/DALI;

Ianuarie 2021

- întocmirea solicitării către Consiliul Județean Prahova privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici;

- vizita de monitorizare nr. 4 – 19.01.2021;

- 1 adresă către CJ Prahova;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

Iunie 2021

- emiterea de către Consiliul Judeţean Prahova a hotărârii de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici la faza de PT, precum şi a valorii totale actualizate a proiectului.

- 1 hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova;

Iulie 2021

- aprobarea notificării de actualizarea a bugetului proiectului, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Prahova (în sensul creşterii bugetului pentru execuţia lucrărilor de construcţie pentru locuinţele protejate şi centrul de zi);

- vizita de monitorizare nr. 5 – 14.07.2021;

- publicarea anunţului de procedură simplificată pentru selectarea executantului lucrării – 23.07.2021; termen de depunere a ofertelor: 12.08.2021.

 - 1 notificare aprobată de ADR Sud Muntenia;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

- 1 procedură de achiziţie în derulare. 
August 2021

- derularea procedurii de achiziţie a serviciilor de dirigenţie de şantier; semnarea contractului de furnizare de servicii de dirigenţie de şantier;

- evaluarea ofertelor depuse pentru execuţia lucrărilor de construcţie şi anularea procedurii ca urmare a identificării unor neconcordanţe în documentaţia tehnică;

- pregătirea documentaţiei necesare pentru reluarea procedurii de achiziţie vizând execuţia lucrărilor de construcţie.

 - 1 contract prestări servicii de dirigenţie de şantier
Septembrie 2021

- reluarea procedurii de achiziţie a execuţiei lucrărilor şi publicarea anunţului de procedură simplificată cu termen de depunere a ofertelor în data de 22 septembrie;

- depunerea ofertelor de către operatorii economici interesaţi;

- derularea activităţii de verificare a documentaţiei specifice ofertelor de către comisia de evaluare şi formularea clarificărilor, după caz;

 - 3 oferte în curs de evaluare.
Octombrie 2021

- derularea activităţii de verificare a propunerii financiare de către comisia de evaluare şi a răspunsurilor la clarificările solicitate;

- 2 oferte în curs de evaluare.
Noiembrie 2021

- finalizarea activităţii de verificare a propunerii financiare; încheierea contractului de execuţie lucrări;

- întocmirea actului adiţional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2022; transmiterea documentului către finanţator spre analiză şi aprobare;

- 1 contract de execuţie semnat;

- 1  propunere act adiţional. 

Decembrie 2021

- predarea amplasamentelor către constructor şi emiterea ordinelor de începere a execuţiei lucrărilor;

- efectuarea plăţii taxelor necesare la începerea lucrărilor către ISC Prahova;

- realizarea anunţurilor către ISC Prahova şi Primăria comunei Floreşti privind începerea lucrărilor;

- solicitarea avizării planurilor de faze determinante de către ISC Prahova;

- montarea panourilor temporare la amplasamentele lucrării.

- 2 procese-verbale de predare amplasament;

- 2 ordine de începere a lucrărilor;

- 2 anunţuri către ISC Prahova;

- 2 anunţuri către Primăria comunei Floreşti;

- 2 solicitări avizare către ISC Prahova;

- 2 panouri temporare montate.
Ianuarie 2022

- începerea lucrărilor de aducere la starea iniţială amplasamentului care nu era liber de sarcini;

- iniţierea demersurilor pentru realizarea branşamentelor la reţelele de energie electrică şi apă;

- realizarea primei întâlniri de lucru între reprezentanţii DGASPC Prahova, ai constructorului şi ai furnizorului de servicii de dirigenţie de şantier;

- realizarea vizitei de monitorizare nr. 6.

- 1 proces-verbal şedinţă de lucru;

- 1 raport de vizită.

 Februarie 2022

- realizarea organizării de şantier, împrejmuire, branşamente la reţeaua de apă pentru ambele amplasamente;

- în execuţie branşamentele la reţeaua de energie electrică;

- derularea lucrărilor specifice pe amplasamentul celor trei locuinţe protejate, conform graficului de execuţie: realizarea săpăturii pentru fundaţii.

 - 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.
Martie 2022 

- derularea lucrărilor specifice pe amplasamentul celor trei locuinţe protejate, conform graficului de execuţie: a fost finalizat branşamentul la reţeaua de energie electrică pentru cele două amplasamente; pe amplasamentul locuințelor protejate, zidăria realizată în proporție de 95%, cofrajul și turnarea stâlpilor - 66%, placa peste parter este realizată în proporție de 33%, armăturile şi grinzile – 10%;

- la centrul de zi s-au realizat decopertări și scoaterea tâmplăriei;

- calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier; s-a primit prima situație de lucrări însoțită de facturi.

 - 4 procese-verbale de şedinţe de lucru.
Aprilie 2022

- derularea lucrărilor specifice pe amplasamentul celor trei locuinţe protejate, conform graficului de execuţie: s-a finalizat cofrarea și turnarea stâlpilor,   s-a turnat placa peste parter și s-a realizat șarpanta;

- la centrul de zi de la Novăcești s-au decopertat pereții, s-au demolat șarpanta și învelitoarea existente;

- calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier;

- s-a primit cea de-a doua situație de lucrări însoțită de facturi.

 - 1 proces-verbal al şedinţei de lucru.
Mai 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- pe amplasamentul celor trei locuinţe protejate s-a realizat montarea foliei anti – condens – 100%, montarea învelitorii, a jgheaburilor și burlanelor – 100%; s-a început montarea instalațiilor electrice și a tencuielilor interioare; a fost montat iluminatorul din zona de zi;

- la centru de zi de la Novăcești – s-a finalizat tencuiala armată a pereților; s-a finalizat fundația, pardoseala și zidăria extinderii; a fost montată șarpanta.

- calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier;

- a avut loc vizita ADR Sud – Muntenia în teren.

 - 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.
Iunie 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- pe amplasamentul celor trei locuinţe protejate s-au realizat urmatoarele: montaj distributie instalatii electrice curenti tari (tuburi si conductori) – 90%, compartimentari interioare GK – 50%, montaj termosistem – 90%, ignifugare sarpanta – 100%;

-la centrul de zi de la Novăcești s-a montat folia anticondens, invelitoarea, jgheaburile si burlanele.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 - 2 procese-verbale de şedinţe de lucru
Iulie 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- amplasamentul  celor trei locuinţe protejate  (Călinești) este pregătit pentru turnarea șapei; lucrarea nu s-a realizat deoarece au aparut intarzieri la livrarea materialelor (nisip);

- la centrul de zi de la Novăcești  s-au  finalizat tencuielile interioare; in perioada urmatoare vor fi realizate instalatiile sanitare si turnarea sapei.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 - 2 procese-verbale de şedinţe de lucru
August 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- pe amplasamentul  celor trei locuinţe protejate  (Călinești) cât si la centrul de zi de la Novăcești  a fost realizata turnarea sapei si a fost finalizata montarea ferestrelor tip termopan.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 

- 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Septembrie 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- pe amplasamentul  celor trei locuinţe protejate  (Călinești) se lucrează la realizarea căminului de bransament, la finisajele interioare si cele exterioare;

- la centrul de zi de la Novăcești au fost finalizate finisajele exterioare (aplicarea tencuieli decorative) si se lucrează la finisajele interioare (montare gresie/faianță/parchet).

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 

- 3 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Octombrie 2022

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Novăcești au fost finalizate finisajele exterioare (aplicarea de tencuieli decorative) şi se lucrează la finisajele interioare (montare gresie/faianță/parchet); realizare instalaţiei termice – montaj calorifere;

- pe amplasamentul celor trei locuințe protejate au început lucrările de realizare a căminului de branşament şi s-au realizat lucrări de finisaje interioare şi exterioare, izolaţie termică pod, instalaţie termică şi montaj calorifere, realizare parţială a amenajării exterioare, realizare reţele exterioare.

Au fost fost depuse solicitări către furnizorul de energie electrică în vederea racordării la rețeaua electrică a celor trei locuințe și a centrului de zi.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de şedinţe de lucru.

Noiembrie 2022

Continua lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Novăcești au început lucrările de amenajare exterioară;

- pe amplasamentul celor trei locuințe protejate sunt desfășurate în continuare lucrări de amenajare interioară; se lucrează la amenajarea exterioară – aducerea la nivel a terenului și săpături pentru realizarea căminului de apă;

Au fost fost depuse solicitări către furnizorul de energie termică în vederea racordării la rețeaua de gaz a celor trei locuințe și a centrului de zi.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de şedinţe de lucru.

Decembrie 2022

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Novăcești,  se execută lucrările de amenajare exterioară și au început lucrările pentru realizarea împrejmuirii;

- pe amplasamentul celor trei locuințe protejate: se lucrează la amenajarea exterioară – aducerea la nivel a terenului, execuție trotuar perimetral; sunt în desfășurare și lucrările de împrejmuire; se fac demersuri pentru branșarea celor trei clădiri la utilități.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de şedinţe de lucru.

Ianuarie 2023

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Novăcești,  se execută lucrările de amenajare exterioară (drum acces, parcare și amenajare parc) și de împrejmuire;

- pe amplasamentul celor trei locuințe protejate sunt în desfășurare lucrările de împrejmuire.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 

 Februarie 2023

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Novăcești,  se execută lucrările de amenajare exterioară (s-au turnat aleile de acces și plataforma parcare și se lucrează la amenajarea zonei de relaxare);

- pe amplasamentul celor trei locuințe protejate s-a finalizat împrejmuirea și delimitarea internă.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 

-1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.

Martie 2023

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Novăcești,  se execută lucrările de amenajare exterioară (se lucrează la amenajarea zonei de relaxare);

- pe amplasamentul celor trei locuințe protejate a fost finisată zona de acces, executate aleile de circulație în incintă și a platformei pentru deșeuri.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 

-1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.
 Aprilie 2023 Este în lucru proiectarea pentru lucrările de branșare la utilități;

- Continuă lucările la amenajările interioare și exterioare;

- Este în pregătire Notificarea nr. 14 privind modificarea UIP și modificarea fișelor tehnice ale dotărilor;

- S-a încheiat actul adițional nr. 7 la contractul de execuție lucrări pentru majorarea rezervei de implementare.
 

1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.
 Mai 2023 A avut loc vizita de monitorizare a ADR SudMuntenia;

- A fost întocmită și transmisă Notificarea 14 privind modificarea UIP și modificarea caracteristicilor unei fișe tehnice;

- A fost întocmită solicitarea de prelungire a contractului de finanțare în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 197/2022 până la 30.09.2023;

- Se apropie de finalizare prima etapă a contractelor de proiectare și execuție branșamente;

- A fost încheiat Actul Adițional nr. 8 la constractul de lucrări privind prelungirea perioadei de execuție până la 30.06.2023;

-  Pe amplasamentul 3 LP se lucrează la amenajările exterioare și montarea echipamentelor, iar la CZ se lucrează la amenajarea parcului.
 

1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.
 Iunie 2023 A fost întocmit și transmis Raportul de progres nr. 17;

- A fost avizată solicitarea de prelungire a contractului de finanțare în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 197/2022 până la 30.09.2023;

- S-a finalizat prima etapă a contractelor de proiectare și execuție branșamente;

- Au fost încheiate Actele Adiționale nr. 9 și 10 la constractul de lucrări privind prelungirea perioadei de execuție până la 30.08.2023;

- A fost demarată procedura de achiziție pentru dotările proiectului;

-  Pe amplasamentul 3 LP se lucrează la amenajările exterioare și montarea echipamentelor, iar la CZ se lucrează la amenajările exterioare.
 

1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.
 Iulie 2023

A fost dat ordinul de începere pentru executarea branșamentelor de gaze și energie electrică;

- A fost finalizată branșarea apă-canal;

- A demarat procedura de achiziție a dotărilor;

- Pe amplasamentul 3 LP au fost finalizate amenajările exterioare și interioare și va începe montarea echipamentelor (boilere, AC, panouri solare etc), iar la CZ se lucrează la amenajarea parcului.
 

1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.
 August 2023 A fost prelungit contractul de finanțare până la 31.12.2023;

-A fost prelungit contractul de lucrări până la 30.09.2023;

-Se lucrează la branșamentele de gaze și energie electrică;

-Clădirile au fost evaluate din punct de vedere energetic pentru eliberarea certificatului de performanță energetică necesar la recepția lucrărilor de construcții;

-S-a finalizat procedura de achiziție a dotărilor prin încheierea a 3 contracte de furnizare;

-Pentru restul de 8 loturi va fi reluată procedura de achiziție;

- Pe amplasamentul 3 LP și CZ se montează echipamentele (boilere, AC, panouri solare etc).
 

1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.

Septembrie 2023

A fost prelungit contractul de lucrări până la 15.12.2023;

-A fost transmis Raportul de progres nr. 18;

-Se lucrează la branșamentele de energie electrică;

- Atât pe amplasamentul 3 LP, cât și la CZ se fac ultimele retușuri înainte de recepția lucrărilor;

-S-au semnat 3 contracte pentru dotări;

-A fost reluată procedura de achiziție și s-au mai depus oferte pentru 2 loturi.

1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.
Octombrie 2023

Se fac ultimele retușuri înainte de recepția lucrărilor de construcții;

-Au fost recepționate branșamentele cu energie electrică, urmând să se obțină certificatele de racordare;

-Au fost montate contoarele de gaz;

-Au fost tansmise și plătite situațiile de lucrări nr. 13 și 14;

-Au fost încheiate încă 3 contracte de furnizare dotări (aferente loturilor 1,2,4 și 11).
 

Noiembrie 2023

Se fac ultimele retușuri înainte de recepția lucrărilor de construcții;

-A fost solicitată încadrarea proiectului ca și proiect nefucțional în baza Instrucțiunii AMPOR 207/2023;

-A fost dată Nota de comandă pentru placa permanentă;

-Continuă procedura de achiziție a dotărilor.
 
Decembrie 2023

Este în pregătire recepția lucrărilor de construcții;

-A fost finalizată achiziția de dotări;

-A fost avizată încadrarea proiectului ca și proiect nefucțional în baza Instrucțiunii AMPOR 207/2023 și prelungirea duratei de implementare până la 30.06.2024;

-A fost semnat actul adițional nr. 2 privind majorarea valorii contractului conform OG 15/2021 și OUG 64/2022;

-A fost întocmit și transmis Raportul de progres nr. 19;

-Au fost făcute plățile către furnizorii de dotări și prestatorii de servicii.
 

Ianuarie 2024

A fost încheiată perioada de execuție a lucrărilor, urmând ca în perioada urmatoare să se facă demersurile necesare pentru realizarea recepției lucrărilor de construcții;

-A fost încheiat actul adițional nr. 14 privind diminuarea valorii contractului de lucrări;

-A fost depusă ultima situație de lucrări împreună cu calculul ajustărilor de preț conform OUG 64/2022.
 

Februarie 2024

A fost întocmită și transmisă cererea de rambursare finală;
-Este în pregătire recepția lucrărilor de construcție.